MEIST

Sunservice OÜ on taastuvenergia ettevõte, mille eesmärk on ehitada klientidele parimad päikeseenergiajaamad.

Oleme taastuvenergia projekteerijad, ehitajad ja käitajad. Lisaks arendame päikeseenergia tehnoloogia tarkvara, mis võimaldab mugavalt monitoorida päikeseenergia toodangut ja teha investeerimisotsuseid.

Meie klientideks on energeetika ettevõtted, kes soovivad arendada taastuvenergia projekte ning eraisikud, kes soovivad toota taastuvenergiat ja vähendada sõltuvust elektrimüüjatest.

 

 

Teenused

Päikeseparkide ehitus

Projekteerimine
Ehitamine
Katsetused ja seadistamine
Otseliin

Päikeseparkide kasutusele võtmine

Dokumentatsiooni koostamine
Võrguettevõtjaga suhtlemine
Mõõdistuste teostamine

Hooldus ja remont

Rikete otsing termokaameraga
Rikkediagnostika
Rikete eemaldamine
Inverterite hooldus
Käidukorraldus

Monitooring

Toodanguanalüüs
Projekti ekspertiis
PV projektide audit
Ehitusjärelevalve

Ettevõte omab MTR registreeringut elektritööde teostamiseks. Meie meeskond on projekteerinud ja ehitanud üle 25MW päikeseenergia lahendusi. Projekteerime, ehitame, nõustame.

Päikeseelektrijaamade ehitus

Päikeseenergia lahendused ettevõtetele

  • Konsulteerime ja aitame asukoha valikul
  • Projekteerime maksimaalselt efektiivse elektrijaama
  • Lahendame võrguga liitumise
  • Ehitame päikeseenergiajaama
  • Koostame vajaliku dokumentatsiooni
  • Teostame võrgukatsetused
  • Oleme pikaajaline projekti partner

PÄIKESEENERGIA ETTEVÕTETELE

Maapaigaldused

 

Oleme spetsialiseerunud maapaigaldusega taastuvenergia projektidele. Nõustame partnereid asukoha valikul, projekteerime optimaalseima päikeseenergiajaama, tarnime seadmed, ehitame, teostame elektritööd ja liitumise võrguga.

Lisaks monitoorime ja käitame päikeseenegiajaamasid ja oleme abiks investeerimisotsuste tegemisel.

 

Võtke meiega ühendust, et arutada osalemist taastuvenergia toetuse vähempakkumisel.

 Tööstushoonete katused

 

Tööstushoonete suured peakaitsmed ja vaba katusepind võimaldavad rajada suuri päikeseenergiajaamasid. Projekteerime päikesepargi selliselt, et kohapeal tarbitava elektri osakaal oleks võimalikult suur. Selliselt toodavad päikeseenergiajaamad tulu eelkõige elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude vähenemise arvelt.

PÄIKESEENERGIA ERAKLIENDILE

Päikesepaneelid on lihtsaim võimalus hakata tootma energiat ja hoida kokku elektrikuludelt. Tegemist ei ole ainult elustiili otsusega, vaid päikesepaneelid vähendavad sõltuvust elektrimüüjast ning toodavad tulu eelkõige elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude vähenemise arvelt. Ületoodang müüakse automaatselt elektrimüüjale tagasi. Investeering päikesepaneelidesse on stabiilse tootlusega ning suurendab hoone väärtust.

Sunservice meeskond ehitab päikeseenergiajaama ideest toodanguni. Taotleme vajalikud load ja sõlmime vajalikud lepingud.

Pakume maailma juhtivate tootjate seadmeid ning paigalduse eest hoolitseb kogemustega meeskond.

 

Päikesepaneelide tootjad: Canadian Solar, Jinko, Trina Solar, JA Solar, Suntech.

Inverterite tootjad: Sungrow, Fronius

 Võtke meiega ühendust hinnapakkumise saamiseks ja järelmaksutingimuste päringuks. 

MÕÕTMISED JA VÕRGUKATSED

SUNSERVICE OÜ pakub võrgukatsetusi ja koostab võrgukatsetuste mõõteraporti. Meie kasutuses on:

  • Fluke 434 võimsusanalüsaator, 3tk (pingekvaliteedi mõõtmised)
  • Elspec G4500 Blackbox, 2tk (tootmisüksuste funktsionaalsed katsed)

Küsi pakkumist: energia@sunservice.ee

MW
Meeskonna kogemus päikeseparkide projekteerimisel ja ehitamisel

TAASTUVENERGIA SEKTOR

Taastuvad energiaallikad on vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass.

Elektri sektoris on nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil viimase kümne aasta jooksul toimunud väga olulised muudatused, mille eesmärgiks on edendada taastuvate energiaallikate kasutamist. 

Euroopa Liidu energiapoliitika lahendab kahte suurt probleemi:

1. suur osa fossiilsetest energiaallikatest (ca 60% vedelkütuste toorainest ning ca 30% maagaasist) ostetakse väljastpoolt Euroopa Liitu ning

2. fossiilsete kütuste põletamine põhjustab kliimamuutusi. 

Lahenduseks on vastu võetud Taastuvenergiadirektiiv 2018/2001, mis jõustus detsembris 2018 ning mille kohaselt on liikmesriikidele siduv eesmärk tõsta taastuvenergia tarbimise osakaal 32%-ni aastaks 2030. Selle kohustuse täitmiseks on iga riik loonud toetusskeemid taastuvenergia tootjatele. Eestis jagab taastuvenergia valdkonna toetuseid põhivõrgu operaator ja elektrisüsteemihaldur Elering AS.

 

TAASTUVENERGIATOETUS

Võtke meiega ühendust, et arutada osalemist taastuvenergia vähempakkumisel. 

 

 

 

MIKS INVESTEERIDA PÄIKESEENERGIASSE?

Lihtne põhjus on see, et see on kasumlik. Elektrihind on tõusuteel ja selle põhjus peitub kõrges CO2 hinnas, mille tõttu Narvas asuvad suured põlevkivi elektrijaamad ei pääse hulgiturule. See põhjustab elektriturul puuduse, mida elektri defitsiidis olev Soome ega teised naaberriigid ei ole võimelised täitma. Norra mägedest tulev hüdroenergia tarbitakse enne Eestisse jõudmist Norras, Rootsis ja Soomes ning see ei mõjuta Eesti hinnapiirkonda väga palju. Samuti Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemi lahtiühendamine Venemaa Loode piirkonna elektrisüsteemist toob kaasa elektrihinna tõusu. 

Soovitame tutvuda Elering AS poolt koostatud Elektrituru käsiraamatuga, mis on kättesaadav siit ning mis selgitab elektrihinna tõusu tagamaid.

Võrreldes teiste taastuvate energiaallikatega on päikeseenergia projektid väga kiired. Puuduvad keerulised detailplaneeringud ning kooskõlastamised nagu seda on tuuleenergia puhul. Päikeseenergia puhul puuduvad tootmispiirangud, nagu seda on tuuleparkidel. 

 

 

 

29.10.2020 – Sunservice OÜ ootab pakkumisi maa müügiks või rendiks eesmärgiga rajada päikesepark. Sobilik maa asub alajaama või elektriliinide läheduses ja on vähemalt 2ha. Maaomanikel palume võtta ühendust: tel. 5148181, roger@sunservice.ee