MEIST

Sunservice OÜ on taastuvenergia ettevõte, mille eesmärk on ehitada klientidele parimad päikeseenergiajaamad.

Oleme taastuvenergia projekteerijad, ehitajad ja käitajad. Lisaks arendame päikeseenergia tehnoloogia tarkvara, mis võimaldab mugavalt monitoorida päikeseenergia toodangut ja teha investeerimisotsuseid.

Meie klientideks on energeetika ettevõtted, kes soovivad arendada taastuvenergia projekte ning eraisikud, kes soovivad toota taastuvenergiat ja vähendada sõltuvust elektrimüüjatest.

 

Teenused

Päikeseparkide ehitus

Projekteerimine
Ehitusluba
Ehitamine
Ehitusdokumentatsioon

Päikeseparkide kasutusele võtmine

Võrgukatsetused
Inverterite seadistamine
Sidelahendus


Hooldus ja remont

Rikete otsing termokaameraga
Hoolduskava täitmine

Monitooring

Tarkvarapõhine toodangu analüüs
Võrdlus teiste elektrijaamadega
Ilmaandmete ja tootmisandmete võrdlus

Ettevõte omab MTR registreeringut elektritööde teostamiseks. Meie meeskond on projekteerinud ja ehitanud üle 32MW päikeseenergia lahendusi. Projekteerime, ehitame, nõustame.

PÄIKESEENERGIA ETTEVÕTETELE

 • Sunservice OÜ pakub paindlikku päikeseelektrit PPA lepinguga

  PPA ärimudel (ingl. keeles power purchase agreement) on elektrimüügileping, mille alusel Sunservice OÜ ehitab päikeseelektrijaama kliendi kinnistule ja müüb läbi otseliini elektrit Kliendile soodsama hinnaga kui võrgust ostes. Sunservice OÜ ja Klient lepivad kokku, et müüdav elekter on igal ajahetkel võrguelektriga võrreldes 25% soodsam. Hoolimata elektribörsi hinna tõusust või langusest, on Kliendile  päikeseelekter alati võrguelektrist soodsam 25%. PPA lepingu pikkus on 10a ja Klient peab ostma kogu toodetud päikeseelektri. Lepingu lõppedes on Kliendil õigus pikendada lepingut, lasta meil päikesepaneelid eemaldada või osta päikesepaneelid endale.

  Sunservice OÜ hoolitseb kogu asjaajamise, projekteerimise ja ehituse eest. Kuna asume ise elektrimüüja rolli, on meie huvi, et päikeseenergiajaam oleks võimalikult efektiivne. Seega võib Klient kindel olla, et tema kinnistul asuv päikeseenergiajaam on kõrge tootlikkusega ja õigel ajal hooldatud.

  Lepingu näidistingimused:

  Kliendi investeering:

  0 EUR

  Päikeseelektrijaama võimsus:

  300kW

  Päikeseelektri toodang aastas:

  290 000 kWh / 290 MWh

  Elektri börsihind:

  0,07 EUR / kWh

  Võit Kliendile:

  6 700 EUR + KM aastas

  Lepingu kestvus:

  10 a

  Elektrihind:

  Elektrihind sõltub börsihinnast ja on alati 25% võrguelektrist soodsam.

PÄIKESEENERGIA ERAKLIENDILE

Päikesepaneelid on lihtsaim võimalus hakata tootma energiat ja hoida kokku elektrikuludelt. Tegemist ei ole ainult elustiili otsusega, vaid päikesepaneelid vähendavad sõltuvust elektrimüüjast ning toodavad tulu eelkõige elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude vähenemise arvelt. Ületoodang müüakse automaatselt elektrimüüjale tagasi. Investeering päikesepaneelidesse on stabiilse tootlusega ning suurendab hoone väärtust.

Sunservice meeskond ehitab päikeseenergiajaama ideest toodanguni. Taotleme vajalikud load ja sõlmime vajalikud lepingud.

Pakume maailma juhtivate tootjate seadmeid ning paigalduse eest hoolitseb kogemustega meeskond. Päikesepaneelide tootjad: Canadian Solar, Jinko, Trina Solar, JA Solar, Suntech.

Inverterite tootjad: Sungrow, Fronius

Võtke meiega ühendust hinnapakkumise saamiseks ja järelmaksutingimuste päringuks.

MW
Meeskonna kogemus päikeseparkide projekteerimisel ja ehitamisel

TAASTUVENERGIATOETUS

Võtke meiega ühendust, et arutada osalemist taastuvenergia vähempakkumisel. 

 

MIKS INVESTEERIDA PÄIKESEENERGIASSE?

Lihtne põhjus on see, et see on kasumlik. Elektrihind on tõusuteel ja selle põhjus peitub kõrges CO2 hinnas, mille tõttu Narvas asuvad suured põlevkivi elektrijaamad ei pääse hulgiturule. See põhjustab elektriturul puuduse, mida elektri defitsiidis olev Soome ega teised naaberriigid ei ole võimelised täitma. Norra mägedest tulev hüdroenergia tarbitakse enne Eestisse jõudmist Norras, Rootsis ja Soomes ning see ei mõjuta Eesti hinnapiirkonda väga palju. Samuti Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemi lahtiühendamine Venemaa Loode piirkonna elektrisüsteemist toob kaasa elektrihinna tõusu. 

Soovitame tutvuda Elering AS poolt koostatud Elektrituru käsiraamatuga, mis on kättesaadav siit ning mis selgitab elektrihinna tõusu tagamaid.

Võrreldes teiste taastuvate energiaallikatega on päikeseenergia projektid väga kiired. Puuduvad keerulised detailplaneeringud ning kooskõlastamised nagu seda on tuuleenergia puhul. Päikeseenergia puhul puuduvad tootmispiirangud, nagu seda on tuuleparkidel. 

 

 

 

UUDISED

06.02.2021 – Sunservice OÜ tooteinsenerid on valmis saanud mugava manuaalselt pööratava päikeseenergiajaama. Üks päikeseenergiajaam koosneb 10-st päikesepaneelist koguvõimsusega 5kW. Pööratava lahendusega on võimalik toota kuni 60% rohkem energiat, võrreldes statsionaarse lahendusega. Päikesepaneelide alune maa on kasutatav. Päikesepaneeli alumine kõrgus maapinnast on ca 1,5m.

Päikesepaneelid: Jinko Solar 500w

Inverter: Sungrow 5kW

Päikeseelektrjaama orienteeruv maksumus: 5800 eurot + km. 

 

 

04.02.2021 – Sunservice tänab kõiki kliente ja koostööpartnereid! 2020 aastal ehitasime edukalt üle 100 elektrijaama koguvõimsusega üle 7MW. Nende seas ka kaks megaparki ehk üle 1MW võimsusega elektrijaamad. Sunservice tähistab edukat aastat annetusega SA Maarja Küla toetuseks.  

2021 aastal keskendume enda põhitegevusele ehk parimate päikeseenergiajaamade ehitusele. Täpsem töökava on järgmine:

1. ehitame klientidele parimad päikeseelektrijaamad, sh. täisautomaatsed tracker lahendused

2. paigaldame elektriautode laadimispunktid

3.  tuleme välja IT tarkvaralahendusega päikeseenergiajaamade toodangu tõstmiseks ja rikete tuvastamiseks. Esimeses järjekorras saavad teenusest osa Sunservice olemasolevad kliendid

4. tuleme välja IT lahendusega eramajapidamise energiatarbimise monitoorimiseks ja elektri säästmiseks

 

29.10.2020 – Sunservice OÜ ootab pakkumisi maa müügiks või rendiks eesmärgiga rajada päikesepark. Sobilik maa asub alajaama või elektriliinide läheduses ja on vähemalt 2ha. Maaomanikel palume võtta ühendust: tel. 5148181, roger@sunservice.ee